Varovanje osebnih podatkov

Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov. Hranimo naslove, kontne telefone, elektronske naslove in ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo ob naročilu. Hranimo tudi arhiv komunikacije z uporabniki.

Osebne podatke bomo uporabljali izključno za potrebe izpolnitve naročil. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.